ЕКИП

Д-Р АНАСТАСИЯ САВОВА

Анастасия Савова е доктор „Педагогическа и възрастова психология“ и магистър по Право. От 2014 г. има придобита квалификация в направление „Консултант по организационно развитие, мениджмънт и управление на човешките ресурси“. Д-р Савова е с професионален опит в различни сектори (неправителствения сектор, бизнеса и държавната администрация), с основна целева група деца и младежи и хора в неравностойно положение. Има над 10 години опит в проекти (национални и международни) като мениджър и експерт и в организиране и провеждане на обучения.

Анастасия вярва, че всеки човек, с малко подкрепа, може да създаде своята по-добра реалност.

Анастасия Савова е учредител и първият директор на фондация “ВиГо”.